Những nhóm cử tri đưa Trump tới chiến thắng

Phân tích nhân khẩu học cho thấy các nhóm cử tri đã đưa Donald Trump đến Nhà Trắng cũng như các nhóm ủng hộ Hiilary Clinton.