Những chiếc xe 'rẻ bèo' của 5 tỷ phú

Tỷ phú lái siêu xe là sự kết hợp bình thường, còn tỷ phú vẫn đi những chiếc xe bình dân mới là điều đáng chú ý.