Người Trung Quốc nghĩ gì về bản thân và thế giới?

75% người dân Trung Quốc cảm thấy nước này đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới, trong khi chỉ 21% người Mỹ tin rằng thế lực của Mỹ tăng lên.