HSBC toàn cầu công bố lợi nhuận 18,867 tỷ USD năm 2015

Tập đoàn HSBC toàn cầu vừa công bố báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng 1% trong năm 2015, đạt 18,867 tỷ đô la Mỹ, so với 18,680 tỷ đô la Mỹ của năm 2014. 
HSBC toàn cầu công bố lợi nhuận 18,867 tỷ USD năm 2015

Theo Báo cáo, lợi nhuận trước thuế đã điều chỉnh: giảm 7% trong năm 2015, đạt 20,418 tỷ đô la Mỹ so với 21,976 tỷ đô la Mỹ của năm 2014. Doanh thu đã điều chỉnh: tăng 1%, đạt 57,765 tỷ đô la Mỹ so với 57,227 tỷ đô la Mỹ của năm 2014.

Được biết, doanh thu tăng chủ yếu ở những khối kinh doanh trực tiếp với khách hàng như Khối nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn GB&M (7%), Khối dịch vụ tài chính doanh nghiệp (3%) và Khối dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản (2%).

Đồng thời, chi phí dự phòng đã điều chỉnh: tăng 17%, đạt 3,721 tỷ đô la Mỹ, so với 3,168 tỷ đô la Mỹ của năm 2014. Việc tăng này diễn ra ở một số thị trường và phản ánh những đặc thù về hoạt động và tính chất của thị trường đó. Chi phí hoạt động cũng đã điều chỉnh: tăng 5%, đạt 36,182 tỷ đô la Mỹ, phản ánh sự thay đổi trong chi phí lương do lạm phát, tăng trưởng kinh doanh và đầu tư vào các dự án xây dựng chương trình nội bộ để đảm bảo việc tuân thủ các qui định hiện hành.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn đạt 7,2% so với 7,3% của năm 2014. Lợi nhuận trên cổ phiếu và cổ tức trên cổ phiếu phổ thông trong năm lần lượt là 0,65 đô la Mỹ và 0,51 đô la Mỹ so với  0,69 đô la Mỹ và 0,50 đô la Mỹ của năm 2014.

Vốn tự có tiếp tục tăng với hệ số vốn cơ bản cấp I theo tiêu chuẩn CRD IV là 11,9% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015, tăng từ mức 11,1% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014. Tỷ số đòn bẩy tài chính vẫn được duy trì tốt, đạt mức 5%.

Bên cạnh đó HSBC cho biết, những hành động cụ thể để khai thác các lợi thế từ mạng lưới toàn cầu của Ngân hàng và để kết nối khách hàng đến với những cơ hội kinh doanh đã đưa lại chuyển biến đáng kể trong việc giảm tài sản có rủi ro, với mức giảm 124 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 45% mục tiêu cho tới năm 2017. Việc phát triển kinh doanh tại châu Á đạt thành tựu tốt. Mức tăng trưởng doanh thu vượt mức tăng trưởng GDP tại một số thị trường châu Á trọng điểm.

Ông Stuart Gulliver, Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC, nhận định: “Hoạt động đầu tư trọng điểm, cho vay có chất lượng cao và mô hình kinh doanh toàn cầu đa dạng đã hỗ trợ chúng tôi đạt tăng trưởng doanh thu ngay cả trong môi trường kinh doanh nhiều thách thức, đồng thời giảm được các tài sản có rủi ro. Việc quản lý chi phí một cách chặt chẽ giúp giảm tốc độ gia tăng chi phí và cách tiếp cận cho vay thận trọng của chúng tôi cũng giúp giữ chi phí dự phòng ở mức thấp. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt trong việc thực hiện các kế hoạch đã công bố tại buổi gặp mặt các nhà đầu tư vào tháng Sáu. Việc thực hiện các kế hoạch này vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng”.

Theo Nhuệ Mẫn
ĐTCK