Hợp đồng tương lai có ý nghĩa thế nào với Bitcoin

Theo Bloomberg, hợp đồng tương lai là cột mốc lớn với Bitcoin và giải cơn 'khát' cho các nhà đầu tư lớn đang trong tâm trạng đứng ngoài lâu nay.