Chân dung đối thủ của Uber tại Mỹ

Đối thủ của Uber tại Mỹ là Lyft vừa gọi thêm vốn được 600 triệu USD, nâng giá trị công ty đạt 15,1 tỷ USD.