Các startup thực phẩm lành mạnh đổ xô tiếp cận Trung Quốc

Thị trường protein thay thế - như trứng thực vật, bánh kẹp thịt làm từ đậu, cá nuôi từ tế bào gốc - đang phát triển mạnh ở Trung Quốc...
<