ADB: Châu Á cần hơn 1.700 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng mỗi năm

Cơ quan này dự báo các nền kinh tế mới nổi trong khu vực sẽ cần đầu tư mạnh tay cho các khoản xây dựng cần thiết thời gian tới, nhằm duy trì tăng trưởng, giải quyết đói nghèo và biến đổi khí hậu.

Trong báo cáo "Đáp ứng Nhu cầu về Cơ sở Hạ tầng của Châu Á", Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ước tính khoản đầu tư lớn nhất sẽ đổ vào năng lượng, với 14.700 tỷ USD. Theo sau là 8.400 tỷ USD cho giao thông và 2.300 tỷ USD cho viễn thông.  

ADB cho rằng các nước đang phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương cần tổng cộng 26.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng giai đoạn 2016-  2030, tương đương hơn 1.700 tỷ USD mỗi năm. Con số này hơn gấp đôi so với ước tính của ADB năm 2009. Việc đưa vào các khoản đầu tư liên quan tới khí hậu là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự gia tăng này.

Bên cạnh đó, nhóm nước trên cũng được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhanh, tạo ra nhu cầu về cơ sở hạ tầng mới. Một nguyên nhân khác của sức tăng là năm 2009, báo cáo của ADB chỉ đưa vào 32 nước, sử dụng giá năm 2008. Còn hiện tại, họ nghiên cứu 45 nước đang phát triển tại châu Á, và sử dụng giá năm 2015.

Chủ tịch ADB Takehiko Nakao nhận xét: "Nhu cầu về cơ sở hạ tầng ở châu Á - Thái Bình Dương vượt xa rất nhiều so với mức cung hiện tại. Châu Á cần xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng để thiết lập tiêu chuẩn chất lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và ứng phó thách thức cấp bách toàn cầu là biến đổi khí hậu". 


VnExpress