29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới

(BĐT) - Theo số liệu được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào tháng 4/2018, quy mô không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với sự giàu có của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

IMF xếp hạng các quốc gia theo tổng sản phầm quốc nội (GDP) dưa trên sức mua tương đương (PPP) bình quân đầu người. PPP tính đến các chi phí sinh hoạt tương đối và tỷ lệ lạm phát của từng nơi để so sánh mức sống giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Dưới đây là danh sách 29 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người cao hơn 45.000 USD mỗi năm

29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 1
29. Pháp - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 45.473 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 2
28. Vương quốc Anh - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 45.565 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 3
27. Oman - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 45.723
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 4
26. Phần Lan - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 46.342 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 5
25. Bỉ - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 48.258
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 6
24. Canada - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 49.775 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 7
23. Bahrain - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 50.102 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 8
22. Đan Mạch - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 51.643 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 9
21. Áo - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 51.936 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 10
20. Úc - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 52.190 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 11
19. Đài Loan - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 52.304 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 12
18. Đức - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 52.801 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 13
17. Thụy Điển - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 53.077 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 14
16. Iceland - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 54.121 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 15
15. Saudi Arabia - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 55.859 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 16
14. Hà Lan - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 56.435 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 17
13. San Marino - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 61.169 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 18
12. Mỹ - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 62.152 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 19
11. Thụy Sỹ - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 63.379 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 20
10. Hong Kong - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 64.533 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 21
9. Kuwait - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 66.673 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 22
8. UAE - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 68.662 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 23
7. Na Uy - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 74.065 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 24
6. Brunei - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 79.726 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 25
5. Ireland - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 79.924 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 26
4. Singapore - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 98.014 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 27
3. Luxembourg - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 110.870 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 28
2. Macau - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 122.489 USD
 
29 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới - ảnh 29
1. Qatar - GDP (đồng giá sức mua)/đầu người: 128.702 USD
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)