25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới

(BĐT) - Chắc chắn việc lựa chọn đúng trường đại học sẽ có thể tác động lớn đến tương lai sau này của bạn. Và nếu bạn đang hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể thành lập một công ty khởi nghiệp, thì dưới đây là những trường bạn có thể cân nhắc theo học.
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 1

25. Đại học Dartmouth (Hanover, bang New Hampshire, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 367

Số lượng công ty khởi nghiệp: 327
 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 2

24. Đại học New York (New York, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 379

Số lượng công ty khởi nghiệp: 351

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 3

23. Đại học Brigham Young (Provo, bang Utah, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 381

Số lượng công ty khởi nghiệp: 300

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 4

22. Đại học Washington (Seattle, bang Washington, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 383

Số lượng công ty khởi nghiệp: 337

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 5

21. Đại học Waterloo (Waterloo, Canada)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 408

Số lượng công ty khởi nghiệp: 314

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 6

20. Đại học Duke (Durham, bang North Carolina, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 415

Số lượng công ty khởi nghiệp: 394

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 7

19. Đại học Carnegie Mellon (Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 428

Số lượng công ty khởi nghiệp: 375

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 8

18. Đại học Southern California (Los Angeles, bang California, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 431

Số lượng công ty khởi nghiệp: 393

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 9

17. Đại học Brown (Providence, Rhode Island, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 444

Số lượng công ty khởi nghiệp: 406
 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 10

16. Đại học Columbia (New York City, New York, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 459

Số lượng công ty khởi nghiệp: 424
 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 11

15. Đại học Wisconsin (Madison, bang Wisconsin, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 461

Số lượng công ty khởi nghiệp: 411

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 12

14. Viện công nghệ Technion – Israel (Haifa, Israel)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 468

Số lượng công ty khởi nghiệp: 395

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 13

13. Đại học California, Los Angeles (bang California, Mỹ) 

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 483

Số lượng công ty khởi nghiệp: 458

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 14

12. Đại học Princeton (Princeton, bang New Jersey, Mỹ) 

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 487

Số lượng công ty khởi nghiệp: 454

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 15

11. Đại học Yale (New Haven, bang Connecticut, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 504

Số lượng công ty khởi nghiệp: 458
 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 16

10. Đại học Illinois (Urbana-Champaign, bang Illinois, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 526

Số lượng công ty khởi nghiệp: 484
 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 17

9. Đại học Texas (Austin, bang Texas, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 636

Số lượng công ty khởi nghiệp: 582

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 18

8. Đại học Tel Aviv (Tel Aviv, Israel)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 640

Số lượng công ty khởi nghiệp: 531
 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 19

7. Đại học Michigan (Ann Arbor, bang Michigan, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 712

Số lượng công ty khởi nghiệp: 638

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 20

6. Đại học Cornell (Ithaca, New York, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 750

Số lượng công ty khởi nghiệp: 693

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 21

5. Đại học Pennsylvania (Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 838

Số lượng công ty khởi nghiệp: 757

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 22

4. Đại học Harvard (bang Massachusetts, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 900

Số lượng công ty khởi nghiệp: 799

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 23

3. Viện công nghệ Massachusetts - MIT (bang Massachusetts, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 941

Số lượng công ty khởi nghiệp: 819

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 24

2. Đại học Califonia, Berkeley (bang California, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 1.137

Số lượng công ty khởi nghiệp: 1.012

 
25 trường đại học sản sinh ra nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới - ảnh 25

1. Đại học Stanford (Stanford, bang California, Mỹ)

Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 1.178

Số lượng công ty khởi nghiệp: 1.015
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)