Viện Trang thiết bị và Công trình y tế thu sai, thu vượt gần 5,3 tỷ đồng

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa cho biết, qua thanh tra đã phát hiện Viện Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) thu sai, thu vượt quy định số tiền 5.287,218 triệu đồng
 

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, qua thanh tra đã phát hiện Viện Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) thu sai, thu vượt quy định số tiền 5.287,218 triệu đồng từ việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2014 theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 2 Thông tư số 231/2009/TT-BTC.

TTCP cho biết, về nguyên tắc, số tiền này phải được thu hồi về ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả các đơn vị. Tuy nhiên, nội dung này cần được xem xét thêm khi Thanh tra Bộ Y tế tiến hành thanh tra công tác quản lý tài chính của Viện này.

TTCP đánh giá, công tác quản lý hoạt động của các khoa, trung tâm thuộc Viện này còn hạn chế, chủ yếu Viện giao khoán cho các đơn vị tự tìm việc, tự thu chi, trích nộp tiền điện, nước, tiền quản lý chung cho Viện theo tỷ lệ % trên doanh số thu được và theo từng loại hoạt động dịch vụ của đơn vị, không có căn cứ pháp lý. Các khoản nộp theo tỷ lệ hoạt động gồm: tư vấn 4%, kiểm định chất lượng hàng hóa nhập khẩu 33%, kiểm định trang thiết bị y tế 20%, kiểm tra theo yêu cầu 10%, sửa chữa bảo dưỡng 3,5%; kinh doanh 3%/doanh số. TTCP cho rằng, chính việc quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện không chặt chẽ, thiếu cơ chế giám sát, kiểm tra dẫn đến có đơn vị trực thuộc không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Và nghiêm trọng hơn, có những việc đã làm trái quy định của Nhà nước, chất lượng tư vấn một số lĩnh vực, một số dự án còn hạn chế, có trường hợp sai phạm.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm trang thiết bị y tế của Viện này còn ít, chất lượng thì hạn chế, giá cao, không được áp dụng nhiều vào thực tiễn, có việc không thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và buông lỏng công tác quản lý tài chính.

Tuấn Dũng

Tin liên quan