Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều vấn đề lớn

(BĐT) - Sáng 20/2, Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc tại Hà Nội. Phiên họp diễn ra trong hai ngày 20 và 21/2 thảo luận về nhiều vấn đề lớn, đang được dư luận, cử tri rất quan tâm.

Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14; Dự án Luật Thủy lợi; về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP.HCM.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, các Ủy viên UBTVQH đã cho ý kiến về nhiều vấn đề như các tội danh mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự; trách nhiệm hình sự pháp nhân và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự pháp nhân; tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền;…

Theo Chương trình làm việc, hôm nay (21/2), các thành viên UBTVQH cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội; về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Việt Thắng