Ủy ban Kinh tế tán thành bãi bỏ giấy phép quy hoạch xây dựng

(BĐT) - Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản.
Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, hiệu lực của Luật Quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên
Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, hiệu lực của Luật Quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (UBKT) Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực UBKT cơ bản nhất trí với mục tiêu cần sửa đổi, bổ sung các luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, hiệu lực của Luật Quy hoạch; cải cách thủ tục hành chính; bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp. Tuy nhiên, trước mắt tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch (19/77 điều liên quan đến Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị), đối với các nội dung khác cần phải rà soát, tổng kết, đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Trong đó cơ quan thẩm tra lưu ý cơ quan soạn thảo cần thiết kế lại để làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia với quy hoạch xây dựng, nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp và trái với Luật Quy hoạch. Về quy hoạch khu chức năng đặc thù, cơ quan soạn thảo cần làm rõ sự khác nhau giữa nội dung quy hoạch khu chức năng đặc thù theo Luật Xây dựng và phương án quy hoạch các khu chức năng tại quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch.

Thường trực UBKT tán thành đề xuất bãi bỏ giấy phép quy hoạch xây dựng quy định tại Điều 47 Luật Xây dựng. Theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, việc quản lý quy hoạch đã được lồng ghép trong nhiệm vụ quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, yêu cầu phải có giấy phép quy hoạch là trái với nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động quy hoạch đã được quy định trong Luật Quy hoạch.

Minh Thư