Tiếp tục phát huy những sáng kiến về phòng, chống tham nhũng

(BĐT) - Sáng ngày 31/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). 

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Trần Kỳ Sơn – Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT cho biết, trong 10 năm thực hiện Luật PCTN vừa qua, kết quả nổi trội nhất của Bộ KH&ĐT là xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật về PCTN. Đây là nhiệm vụ chính và trọng tâm nhất của Bộ trong công tác PCTN.

Trong 10 năm qua, Bộ KH&ĐT đã xây dựng và trình các cơ quan nhà nước (Quốc hội, Chính phủ) ban hành các Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư công, Luật Thống kê… và các nghị định hướng dẫn thi hành, có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Trung đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN. Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung hy vọng thời gian tới, các đơn vị của Bộ sẽ tiếp tục phát huy những sáng kiến PCTN trong 10 năm qua, góp phần chống tham nhũng trong nội bộ, đóng góp những giải pháp chống tham nhũng hiệu quả.

Bích Thảo

Tin liên quan