Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(BĐT) - Cuộc họp lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để trình Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại Kỳ họp tới đây vừa được Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ KH&ĐT tổ chức. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cuộc họp tập trung vào nội dung thống nhất các biện pháp hỗ trợ toàn diện cho DNNVV thông qua thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của DNNVV.

Theo Bộ KH&ĐT, mặc dù các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển DNNVV thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc triển khai thực hiện và tác động hỗ trợ của các chính sách này vẫn còn một số hạn  chế, bất cập. Đơn cử, có tới hơn 80% các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV không có đánh giá kết quả hỗ trợ và tác động đối với các DNNVV; không ít chính sách mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích chung chung; những yếu kém xuất phát từ nội tại DN…

Dự kiến, Dự thảo Luật sẽ được hoàn thiện trong tháng 2/2017 để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới.

Trung Hiếu