Thực hiện quy định về ưu tiên nhà thầu nhỏ: Không phải sân chơi nghiệp dư

(BĐT) - Tiếp theo phản ánh của nhà thầu - Công ty cổ phần VG và phản hồi của bên mời thầu về Gói thầu “Thi công xây dựng hạng mục mái che – nhà văn phòng; Cải tạo hàng rào thuộc Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu đô thị Tân An”, Báo Đấu thầu thông tin đến bạn đọc một số nhận định của chuyên gia đấu thầu về vấn đề này.
Việc bên mời thầu không dựa vào HSYC để đánh giá HSĐX của nhà thầu cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong công tác đấu thầu. Ảnh: Nhã Chi
Việc bên mời thầu không dựa vào HSYC để đánh giá HSĐX của nhà thầu cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong công tác đấu thầu. Ảnh: Nhã Chi

Sai nối tiếp sai

Theo chuyên gia đấu thầu, trường hợp của Công ty cổ phần VG được bên mời thầu đánh giá là chào thầu 3 giá là chưa có đủ cơ sở. Bởi việc xác định chính xác giá chào hàng của nhà thầu sẽ được thực hiện sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch.

Điểm a Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp HSMT có yêu cầu phải phân tích đơn giá dự thầu chi tiết thì phải lấy số liệu trong Bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi”.

Đối chiếu với quy định trên, chuyên gia đấu thầu cho rằng, bên mời thầu cần phải sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch căn cứ vào Bảng kê khối lượng – Giá trị dự thầu của HSĐX của nhà thầu. Trên cơ sở đó, tổng giá trị của các hạng mục trong bảng này sẽ được kết chuyển sang Đơn chào hàng. Khi đó, giá chào hàng cuối cùng của nhà thầu được xác định trên cơ sở sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá. Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch không được thiếu quá 10% giá đề xuất trong Đơn chào hàng.

Rõ ràng, HSĐX của nhà thầu vô cùng thiếu chuyên nghiệp khi có sự thiếu logic giữa số liệu ở Bảng kê khối lượng – Giá trị dự thầu và Đơn giá chào thầu (chênh lệch tới khoảng 1,6 tỷ đồng – chênh lệch gần như 100%).

Đã đấu thầu thì phải tuân thủ Luật

Bên mời thầu đã không căn cứ vào đơn giá do nhà thầu chào để sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch mà lại căn cứ vào Bảng tổng hợp dự toán công trình của HSĐX để đánh giá. Như vậy, bên mời thầu đã đánh giá không dựa trên chính “đề bài” (HSYC) mà bên mời thầu đưa ra, dẫn đến có những kết luận chưa chính xác về HSĐX của nhà thầu.
Theo ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng Long An (bên mời thầu), khi tổ chức đấu thầu gói thầu này, công ty ông đều căn cứ các quy định về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành.

Song, một chuyên gia đấu thầu cho rằng, bên mời thầu cũng có những bất cẩn trong quá trình thực hiện đánh giá các HSĐX và chưa tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Cụ thể, bên mời thầu đã không căn cứ vào đơn giá do nhà thầu chào để sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch mà lại căn cứ vào Bảng tổng hợp dự toán công trình (được Công ty CP VG gửi thêm) của HSĐX để đánh giá. Như vậy, bên mời thầu đã đánh giá không dựa trên chính “đề bài” (HSYC) mà bên mời thầu đưa ra, dẫn đến có những kết luận chưa chính xác về HSĐX của nhà thầu.

Xem xét kỹ đến trường hợp nhà thầu được lựa chọn là Công ty CP Thiết bị xăng dầu Dầu khí Việt Nam cho thấy, nhà thầu này đã vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật, xét tiếp về mặt tài chính. Trong Đơn chào giá, nhà thầu này chào 1.841.918.528 đồng, có thư giảm giá là 45.000.000 đồng.

Sau khi tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá, giá chào hàng của nhà thầu này là 1.796.918.528 đồng, vượt 181.198.528 đồng so với giá gói thầu (là 1.615.720.000 đồng) được phê duyệt.

Chủ đầu tư, bên mời thầu cũng đã “cẩn thận” căn cứ Điểm a Khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP mời nhà thầu vào đàm phán về giá. Trong Biên bản Thương thảo, “các bên thống nhất thương thảo giá trị hợp đồng” là 1.610.000.000 đồng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia đấu thầu, trong tình huống này, bên mời thầu phải có văn bản đề xuất chủ đầu tư xử lý tình huống nhà thầu chào vượt giá gói thầu. Việc áp dụng cách xử lý tình huống như thế nào thì chủ đầu tư phải ban hành quyết định để bên mời thầu có cơ sở thực hiện.

Chuyên gia đấu thầu cũng lưu ý, nếu chủ đầu tư cho phép nhà thầu được chào lại giá dự thầu thì nhà thầu phải chào lại các đơn giá theo yêu cầu về khối lượng công việc của HSYC.

Hải Bình

Tin liên quan