Thủ tục hành chính vẫn phức tạp, phiền hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ rõ hạn chế này của Bộ Tài chính trong buổi làm việc với Bộ về công tác cải cách hành chính tổ chức ngày 3/8, tại Hà Nội.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tại Buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài chính đã chuyển biến tích cực và hiệu quả. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính vẫn còn một số hạn chế, như: chậm ban hành văn bản hướng dẫn trên một số lĩnh vực; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành chưa cao; một số nội dung quy định chưa rõ ràng, tạo ra cách hiểu không thống nhất giữa cơ quan hải quan, cơ quan liên quan, doanh nghiệp và việc áp dụng không thống nhất giữa các đơn vị.

Việc thực hiện TTHC trên một số lĩnh vực còn gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp như: thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa và giám sát hải quan, hoạt động kiểm tra sau thông quan, thủ tục báo cáo quyết toán đối với hoạt động gia công và sản xuất xuất khẩu. Việc quy định nhiều bộ quản lý chuyên ngành phải có ý kiến đối với một loại hàng hóa nhập khẩu khi đăng ký hải quan, thông quan hàng hóa cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Các biểu mẫu kê khai thuế còn tiểu tiết không cần thiết.

Đối với thủ tục thuế, chưa cụ thể các bước xử lý và hồ sơ. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của một bộ phận công chức hải quan, thuế chưa cao, chưa chuyên nghiệp...

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao; thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách TTHC về thuế và hải quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ cần hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, hải quan để khắc phục kịp thời những bất cập về cơ sở hạ tầng và phần mềm ứng dụng; thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Thuế.  

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thời gian tới ngành thuế cần rà soát các nội dung, chính sách còn bất cập, thiếu rõ ràng, minh bạch, đồng bộ thuộc thẩm quyền ban hành, để đề xuất kiến nghị phương án xử lý trên tinh thần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu cho cả nước.

Trung Hiếu