Thanh tra vi phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn các Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2017.

Theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2017 sẽ tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng hướng đến việc nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại các dự án, đặc biệt là các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn.

Năm 2017, thanh tra ngành KH&ĐT cũng sẽ tập trung thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA.

Điểm nhấn đáng chú ý trong định hướng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2017 là hoạt động thanh, kiểm tra sẽ tập trung vào các trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh, qua đó xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là các hành vi gây phiền hà, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho hoạt động của nhà đầu tư và của doanh nghiệp.

 

Quang Minh