Thanh tra Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2013. Trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Duy Bính, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I thuộc TTCP làm Trưởng đoàn; Vụ trưởng Vụ I thuộc TTCP giúp Tổng TTCP chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra.                

Thanh Tú