Thanh tra toàn diện về tài nguyên - môi trường tại Công ty Núi Pháo

Ngay sau khi nhận được thông tin người dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phản ánh Cty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo gây ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên bàn về các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của Cty.

Tại buổi làm việc, Bộ TN&MT thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành ngay việc thanh tra toàn diện về TN&MT của Cty Núi Pháo trong thời gian đầu tháng 8/2016, bao gồm một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TN&MT như: Bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai.

Thanh tra Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ các nội dung thanh tra và tổ chức thực hiện, đặc biệt sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc một số lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Cty. Trên cơ sở kết luận của đoàn thanh tra, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ yêu cầu Cty Núi Pháo thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý, khắc phục các vấn đề môi trường do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Cty gây ra.

Bộ cũng yêu cầu Cty Núi Pháo đánh giá toàn diện tác động tới môi trường, cuộc sống của người dân do các hoạt động của Cty gây ra, trên cơ sở đó Bộ sẽ phối họp với UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét phạm vi các hộ dân tại xóm 3, xóm 4 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ có thể phải di dời; báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện và các nội dung thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ khai thác và chế biến (làm rõ việc tăng chủng loại và khối lượng hóa chất sử dụng) so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; lập Kế hoạch đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc liên tục, tự động đối với nước thải theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Để chuẩn bị cho công tác thanh tra, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin về: Kết quả thực hiện quyết định phê duyệt kế hoạch di dời, tái định cư đối với toàn bộ các khu vực liên quan đến dự án Núi Pháo; các thông tin, tư liệu (báo cáo, kết quả phân tích, hình ảnh,...) về các vấn đề môi trường đã xảy ra thời gian qua; việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và các công trình bảo vệ môi trường của dự án nhà máy công nghệ cao tinh luyện vonfram.

Theo Ngọc Hoàng
Thanh tra