Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 8.000 tỷ đồng

(BĐT) - Tại buổi Họp báo về Công tác thanh tra quý II/2016 diễn ra ngày 22/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục cải cách việc công bố các kết luận thanh tra và tiến hành một số kế hoạch thanh tra quan trọng trong thời gian tới.
Cuộc họp báo quý II/2016 của Thanh tra Chính phủ. Nguồn: Kinh tế Đô thị
Cuộc họp báo quý II/2016 của Thanh tra Chính phủ. Nguồn: Kinh tế Đô thị

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra

TTCP cho biết, trong quý III/2016, cơ quan này sẽ triển khai thanh tra trách nhiệm quản lý các dự án đê điều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu, đầu tư mua sắm tài sản của Tổng cục Hải quan; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. TTCP cũng sẽ tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm tại các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, các sự vụ dư luận có nhiều quan tâm, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp thuộc TTCP, ông Lê Hồng Lĩnh, cho biết thêm, trong quý III/2016, ngành thanh tra sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ kết luận các cuộc thanh tra; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; hoàn thành Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo tham nhũng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin và phát hiện, xử lý tham nhũng.

Đã tiến hành 1.805 cuộc thanh tra hành chính

Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý II/2016, ông Lê Hồng Lĩnh cho biết, toàn ngành đã triển khai 1.805 cuộc thanh tra hành chính và 84.817 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm hơn 8 nghìn tỷ đồng, 860 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 6,7 nghìn tỷ đồng và 515 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, 345 ha đất. TTCP cũng đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 221 tập thể; ban hành 45.652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 1,4 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 19 vụ, 31 đối tượng.

Cũng trong quý II/2016, toàn ngành thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.108 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra; đã xử lý, thu hồi 665 tỷ đồng, 349 ha đất; xử lý hành chính 131 tổ chức, 245 cá nhân; khởi tố 13 vụ, 21 đối tượng.

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong quý II, TTCP cho biết, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân số tiền là 16 tỷ đồng, 18 ha đất. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, các cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý điều tra 148 vụ, 354 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. 

Bích Khánh