Thanh tra ngành GTVT thu hồi và xử phạt hơn 450 tỷ đồng năm 2015

(BĐT) - Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong năm 2015, Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 54 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 11,4 tỷ đồng. Cũng trong năm 2015, lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT trên toàn quốc đã tiến hành 151.864 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã xử phạt 138.980 vụ vi phạm với số tiền trên 439 tỷ đồng, tạm giữ 1.188 ô tô, đình chỉ hoạt động 937 bến đò ngang, 445 phương tiện thủy nội địa; giám sát đột xuất được 953 kỳ sát hạch ô tô, 1.237 kỳ sát hạch mô tô.  

Tuấn Dũng