Thanh tra công trình văn hóa tại Hòa Bình: Thi công thiếu khối lượng

(BĐT) - Trong Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hòa Bình trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014 - 2015 vừa ban hành, Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhận định, công tác quản lý và sử dụng tài chính, vốn đầu tư xây dựng của Sở VHTTDL có nhiều sai phạm, thiếu sót.
Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện nhiều sai phạm tại 4 công trình văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này làm chủ đầu tư. Ảnh: Tiên Giang
Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện nhiều sai phạm tại 4 công trình văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này làm chủ đầu tư. Ảnh: Tiên Giang

Sai phạm trong quản lý vốn đầu tư

Theo Kết luận thanh tra, qua thanh tra công tác quản lý Dự án Công trình cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thể dục thể thao của Sở VHTTDL, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện, bên B đã thi công thiếu khối lượng công trình trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Liên quan đến một số đơn vị khác trực thuộc Sở VHTTDL, Thanh tra Tỉnh cho biết đã phát hiện các sai phạm liên quan đến công tác chi và lập chứng từ kế toán. Cụ thể, tại Bảo tàng Hòa Bình, có một số khoản chi chưa thiết lập chứng từ kế toán rõ ràng, đầy đủ. Còn tại Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình thì một số chứng từ tiếp khách không đủ các thông tin chi tiết; Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị cũng chưa chi tiết trong các quy định về chế độ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn.

Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án của Sở VHTTDL cũng bị phát hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Qua thanh tra 4 công trình do Sở VHTTDL làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 41,4 tỷ đồng (Công trình đơn nguyên 2, Trụ sở làm việc Sở VHTTDL; Công trình Bảo tồn làng truyền thống tiêu biểu dân tộc Mường; Công trình Cải tạo Cung văn hóa Tỉnh; Công trình Tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Nhà tù Hòa Bình), Thanh tra Tỉnh cho biết, công tác quản lý, giám sát thi công chưa sâu sát, để bên B thi công thiếu khối lượng công trình. Cụ thể, tổng hợp sai phạm qua thanh tra 4 công trình này là hơn 251 triệu đồng. Trong đó, sai phạm trong xây lắp do thi công thiếu khối lượng giá trị chi phí xây lắp công trình là hơn 159 triệu đồng; dự toán tính sai chi phí tư vấn giám sát và chi phí tư vấn đấu thầu thiết bị là hơn 84 triệu đồng.

2 trong số 4 công trình thanh tra chậm tiến độ

Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Giám đốc Sở VHTTDL đôn đốc các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, quản lý dự án nộp số tiền sai phạm hơn 167 triệu đồng vào ngân sách
Liên quan đến tiến độ một số công trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho biết, qua thanh tra phát hiện Công trình Tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Nhà tù Hòa Bình bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài. Cụ thể, theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình, công trình này có thời gian thi công là 230 ngày (kể từ ngày 30/1/2012), đến ngày 16/11/2015, Sở VHTTDL có Phụ lục kèm theo Hợp đồng thi công xây dựng, xin kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng đến hết ngày 31/12/2015. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, công trình này mới đạt khoảng 70% khối lượng xây lắp.

Tương tự, Công trình Bảo tồn làng truyền thống tiêu biểu dân tộc Mường cũng bị phát hiện có thời gian thi công bị kéo dài. Đáng chú ý, nhiều hạng mục của công trình này dù đang trong thời gian thi công nhưng đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến mục tiêu của dự án và hiệu quả đầu tư.

Từ những sai phạm bị phát hiện nêu trên, Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Giám đốc Sở VHTTDL đôn đốc các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, quản lý dự án nộp số tiền sai phạm hơn 167 triệu đồng vào ngân sách; giảm trừ chi phí giám sát và chi phí đấu thầu gói thầu thiết bị Công trình Tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Nhà tù Hòa Bình số tiền hơn 84 triệu đồng. Giám đốc Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thể dục thể thao phải nộp số tiền sai phạm hơn 2,1 triệu đồng. Đồng thời, phải kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bị phát hiện vi phạm, thiếu sót.

Bích Khánh