Thanh tra 3 dự án trường học tại Gia Lâm, Hà Nội: Đề nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng

(BĐT) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kết luận về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng tại 3 dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm. Đoàn thanh tra đã chỉ rõ nhiều sai phạm thuộc phần trách nhiệm của Ban QLDA huyện Gia Lâm. Cơ quan thanh tra đề nghị thu hồi giá trị quyết toán không đúng quy định hàng trăm triệu đồng.
Ban QLDA huyện Gia Lâm đã không thẩm định tổng mức đầu tư của Dự án Trường THCS Cổ Bi theo quy định. Ảnh: Nguyễn Duy
Ban QLDA huyện Gia Lâm đã không thẩm định tổng mức đầu tư của Dự án Trường THCS Cổ Bi theo quy định. Ảnh: Nguyễn Duy

Ban QLDA chưa làm hết trách nhiệm

Trung tuần tháng 4 và tháng 5/2016, Đoàn thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng tại 3 dự án, gồm: Dự án Trường Mầm non Đông Dư - Giai đoạn 1: Xây dựng 15 nhóm lớp học; Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Kim Sơn - hạng mục: Xây dựng 15 phòng học và các hạng mục phụ trợ và Dự án Xây dựng Trường THCS Cổ Bi - hạng mục: Xây dựng phòng hiệu bộ, phòng chức năng, tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, do UBND huyện Gia Lâm làm chủ đầu tư.

Theo cơ quan thanh tra, Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện các dự án nêu trên cơ bản chấp hành chế độ, chính sách pháp luật, tuy nhiên, còn một số tồn tại trong quá trình tổ chức lập và triển khai thực hiện dự án.

Đơn cử, tại Dự án Trường Mầm non Đông Dư và Dự án Trường THCS Cổ Bi, Chủ đầu tư không thẩm định tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định. Nội dung phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không đầy đủ (không phê duyệt thời gian, tiến độ thực hiện dự án). Bên cạnh đó, hợp đồng được ký kết không đầy đủ nội dung như: không quy định hình thức hợp đồng; không nêu tên nhà thầu đứng đầu liên danh; không ấn định mốc hoàn thành bàn giao công trình.

Đối với Dự án Trường Tiểu học Kim Sơn, Chủ đầu tư không lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát điều chỉnh. Ban QLDA không tổ chức thực hiện gói thầu số 4: Chứng nhận đảm bảo an toàn chất lượng và phù hợp chất lượng công trình xây dựng và Gói thầu số 7: Tư vấn kiểm toán theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt. Tuy nhiên, không có văn bản báo cáo hay văn bản chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền...

Kết luận thanh tra nêu rõ: Ban QLDA với nhiệm vụ được UBND Huyện giao, song trong quá trình thực hiện các dự án, Ban chưa thực hiện hết trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Việc để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về Ban QLDA và các phòng ban có liên quan (Phòng Tài chính - Kế hoạch trong việc không thẩm định tổng mức đầu tư theo quy định).

Thu hồi giá trị quyết toán không đúng quy định

Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi giá trị quyết toán không đúng quy định , với tổng số tiền đề nghị thu hồi lên đến hơn 195 triệu đồng.
Cơ quan thanh tra cho biết, Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ là nhà thầu thi công Dự án Trường Mầm non Đông Dư. Liên danh Công ty CP Xây dựng Toàn Thắng - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Long Quang là nhà thầu thi công Dự án Trường Tiểu học Kim Sơn. Liên danh Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xây dựng Trường Xuân - Công ty TNHH Xây dựng Việt Thành là nhà thầu thi công Dự án Trường Trung học cơ sở Cổ Bi.

Liên quan đến các nhà thầu thi công, tại cả 3 dự án nêu trên, nhà thầu đều bố trí cán bộ không phù hợp với hồ sơ dự thầu và hợp đồng giao nhận thầu. Cơ quan thanh tra đánh giá, việc bố trí cán bộ thực hiện dự án của các nhà thầu không phù hợp theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết, không có sự chấp thuận của Chủ đầu tư, trách nhiệm thuộc Ban QLDA.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ các sai phạm trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác thanh quyết toán công trình. Trách nhiệm thuộc Ban QLDA huyện Gia Lâm.

Dựa trên kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra đã lập biên bản và ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà thầu là: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ - thi công xây dựng Dự án Trường Mầm non Đông Dư và Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Long Quang - thi công xây dựng Dự án Trường Tiểu học Kim Sơn.

Ngoài ra, Đoàn thanh tra kiến nghị thu hồi giá trị quyết toán không đúng quy định đối với Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ, với số tiền hơn 85 triệu đồng; Liên danh Công ty CP Xây dựng Toàn Thắng - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Long Quang, với số tiền hơn 54 triệu đồng; Liên danh Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xây dựng Trường Xuân -Công ty TNHH Xây dựng Việt Thành, với số tiền hơn 55 triệu đồng. Tổng số tiền đề nghị thu hồi lên đến hơn 195 triệu đồng.

Thu Giang