Sử dụng 30 tài khoản thao túng giá cổ phiếu NHP

(BĐT) - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt 550 triệu đồng đối với ông Nguyễn Trọng Đức do tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (mã chứng khoán: NHP).

Cụ thể, từ ngày 1/8/2016 đến ngày 25/1/2017, ông Nguyễn Trọng Đức đã sử dụng 30 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu. Trong giai đoạn 1/8/2016 đến ngày 25/1/2017, giá cổ phiếu NHP đã lao dốc từ 17.170 đồng/CP xuống còn 2.500 đồng/CP.             

Hoàng Việt