Sắp tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

(BĐT) - Trong tháng 4/2016, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị sẽ đánh giá tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Luật PCTN, thực trạng tham nhũng hiện nay và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân. Đồng thời, Hội nghị sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách, pháp luật về PCTN, trọng tâm là việc sửa đổi toàn diện Luật PCTN và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác PCTN giai đoạn 2016 - 2020.              

M. Thủy

Tin liên quan