Quy định mới về xử phạt vi phạm trong đấu thầu, đầu tư

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, bao gồm vi phạm quy định trong lĩnh vực: quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài; quản lý đấu thầu; đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, vi phạm các quy định về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và không tuân thủ trình tự, thủ tục và điều kiện điều chỉnh chương trình, dự án sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 15 triệu đồng, tùy theo hành vi và mức độ vi phạm. Vi phạm quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), mức phạt tiền là từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng, và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng với dự án đối với hành vi vi phạm…

Đặc biệt, trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, vi phạm các quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (KHLCNT, NĐT) sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Vi phạm các quy định về hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, mức phạt tiền là từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Vi phạm các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mức phạt là từ 1 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về thương thảo hợp đồng đối với lựa chọn nhà thầu và đàm phán sơ bộ hợp đồng đối với lựa chọn nhà đầu tư là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng...

Riêng đối với vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đăng tải KHLCNT, NĐT muộn hơn so với quy định nhưng trước thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của KHLCNT, NĐT. Mức phạt tiền là từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp đăng sau thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của KHLCNT, NĐT; đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bích Thủy