Quy định 2 trường hợp tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế

(BĐT) - Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan vừa được Chính phủ ban hành.

Theo quy định của Nghị định, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về vị trí đặt cửa hàng miễn thuế như: trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế; trong nội địa.

Nghị định cũng quy định sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế trong 2 trường hợp. Thứ nhất là theo đề nghị tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp. Thứ hai là các trường hợp thuộc đối tượng thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan hải quan thực hiện giám sát lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.                

Trung Hiếu