Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch

(BĐT) - Với 471/475 (chiếm 96,71%) đại biểu Quốc hội tán thành, trong phiên họp sáng nay (15/6), Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
Kết quả Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch. Ảnh: Quochoi.vn
Kết quả Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, để sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch, tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung 13 luật liên quan. Tại kỳ họp thứ 6 tới đây sẽ tiếp tục rà soát các luật và trình dự án luật sửa đổi, bổ sung đối với các luật còn lại. “Việc phân thành 2 dự án luật và trình Quốc hội thông qua tại kỳ này và kỳ họp thứ 6 là để có đủ thời gian rà soát, bảo đảm yêu cầu chất lượng của dự án luật”, ông Thanh nhấn mạnh.

Báo cáo cũng cho biết, qua thảo luận Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng cho thấy, còn có ý kiến khác nhau về sự cần thiết có quy hoạch xây dựng tỉnh với tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; về nội hàm giữa quy hoạch xây dựng tỉnh và quy hoạch tỉnh; mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; một số nội dung cần có đánh giá tác động như giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch. Mặt khác, đây là những vấn đề liên quan đến nội dung cần có thời gian để nghiên cứu làm rõ, thời gian thông qua theo quy trình một kỳ họp không bảo đảm cho việc đánh giá, rà soát để thống nhất. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho để lại hai luật này để tiếp tục nghiên cứu, rà soát trình Quốc hội xem xét, thông qua cùng với các luật còn lại liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ 6.

Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch - ảnh 1
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch. Ảnh: Quochoi.vn
Như vậy, tại kỳ họp này, có 11 luật được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Dược; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Điện lực; Luật Hóa chất; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Trẻ em.

Liên quan đến có ý kiến cho rằng tên Luật quá dài, đề nghị lấy tên gọn lại để dễ nhớ và thuận lợi cho việc tra cứu, trích dẫn. Báo cáo làm rõ, việc liệt kê từng luật để đặt tên là quá dài, khó nhớ, không thuận lợi cho việc trích dẫn. Hơn nữa, tại kỳ họp thứ 6 tới đây Quốc hội tiếp tục xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật còn lại có quy định liên quan đến quy hoạch với dự kiến còn rất nhiều luật phải sửa đổi, bổ sung, nếu đặt tên theo kiểu liệt kê sẽ không hợp lý. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện lại tên gọi của Luật là “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch”.

Trước đó, ngày 23/5/2018 và ngày 01/6/2018, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Dược, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em, Luật Xây dựng (gọi tắt là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật.

Việt Anh