Phát hiện tham nhũng: Có tăng nhưng còn ít

(BĐT) - Mặc dù đã có nhiều kết quả tích cực trong phát hiện và xử lý vi phạm, phòng, chống tham nhũng, song theo Thanh tra Chính phủ thì số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế, tỷ lệ tài sản thu hồi chưa cao…
Qua thanh tra trong năm 2015 đã phát hiện vi phạm 97.423 tỷ đồng, 16.457 héc-ta đất. Ảnh: Trần Huy
Qua thanh tra trong năm 2015 đã phát hiện vi phạm 97.423 tỷ đồng, 16.457 héc-ta đất. Ảnh: Trần Huy

Sáng ngày 5/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Theo báo cáo của Phó Tổng thanh tra Nguyễn Đức Hạnh, trong năm 2015, ngành thanh tra đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Đối với mục tiêu minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, năm 2015, tỷ lệ kê khai đạt 99,5%; số bản kê khai được công khai đạt tỷ lệ 98,3% và đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Có hơn 1.200 người sau khi kê khai đã được tiến hành xác minh tài sản, thu nhập, trong khi năm 2014 chỉ có 5 người được xác minh. Trong số những trường hợp kê khai đã phát hiện 5 trường hợp kê khai không trung thực và xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Cơ quan thanh tra đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Qua đó, phát hiện 38 vụ, 71 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 4,2 tỷ đồng. Một số địa phương quan tâm phát hiện dấu hiệu tham nhũng qua thanh tra như Hải Phòng, Bình Định, An Giang, Bình Thuận, Long An, Tây Ninh…

Thanh tra Chính phủ cho rằng, kết quả công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng đã góp phần tích cực xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như chất lượng một số kết luận thanh tra còn thấp, một số cuộc thanh tra còn kéo dài giai đoạn xây dựng báo cáo; kết luận thanh tra phát hiện nhiều vi phạm nhưng số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít. Số vụ việc tham nhũng ngành thanh tra phát hiện có tăng so với năm 2014 nhưng còn ít so với thực tế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chưa cao…

Được biết, trong năm 2015, ngành thanh tra đã tiến hành triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực. Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật tại một số tổng công ty, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với một số doanh nghiệp.

Một số vấn đề nóng như quản lý nhà nước về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, một số dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản... cũng được thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 97.423 tỷ đồng, 16.457 héc-ta đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 24.000 tỷ đồng, 6.714 héc-ta đất và thực tế đã thu hồi được 16.223 tỷ đồng, 316 héc-ta đất.

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm đối với bộ, ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; việc quản lý mua sắm tài sản và quản lý tài chính công; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; việc quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, thanh tra trách nhiệm đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý tài chính, mua sắm tài sản công…

Thanh tra đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động ngân hàng…

Quỳnh Nguyễn

Tin liên quan