Nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách

(BĐT) - Tổng cục Thuế vừa giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2017 cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tổng số tiền nợ tại thời điểm 31/12/2017 không vượt quá 5% so với tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2017.
Nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ để tính chỉ tiêu này không bao gồm các khoản như tiền thuế nợ chờ xử lý, tiền thuế nợ khó thu. Đây là những khoản nợ trong trường hợp người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan tới trách nhiệm hình sự, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, đó cũng có thể là tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thu hồi được.

Một khoản khác theo cơ quan thuế cũng không tính vào chỉ tiêu nợ thuế là tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinalines.

Tổng cục Thuế cũng giao chỉ tiêu, các cục thuế phải thu ít nhất 20% tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày (không bao gồm tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline) thời điểm 31/12/2016.

Trước đó, liên quan đến nợ khó đòi của ngành thuế, theo báo cáo của cơ quan thuế, tính tới thời điểm 31/10/2016, nợ thuế không có khả năng thu hồi là hơn 15.000 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ trên chiếm tỷ trọng 20,5% tổng số tiền thuế nợ. Cũng theo báo cáo, cuối năm 2016, số dư nợ thuế là khoảng trên 72.000 tỷ đồng, giảm 2% so với cuối năm 2015.

Quang Minh