Những dấu mốc trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“

Một phần bộ dữ liệu mật trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” đã được đăng lên mạng bởi Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) ngày 9/5/2016.