Nhiều sai sót trong quản lý đầu tư dự án của TCT Cảng hàng không VN

Kết luận thanh tra số 89/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng công trình của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các D.A do ACV làm chủ đầu tư đã chỉ ra nhiều sai sót. Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan khắc phục các sai sót cũng như xử lý về mặt tài chính và hành chính.
Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài - D.A được thanh tra. Ảnh: Trần Quý
Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài - D.A được thanh tra. Ảnh: Trần Quý

Các D.A được thanh tra: D.A xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, được phê duyệt với giá trị 43.210,908 triệu JPY (Yên Nhật) và 6.145.032 triệu đồng (được chia thành 22 gói thầu). D.A mở rộng nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán đã để xảy ra nhiều sai sót, dẫn đến làm tăng giá gói thầu số tiền gần 5,5 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra đã xác định, chủ đầu tư đã nghiệm thu sai tăng khối lượng bê tông cọc khoan nhồi; bê tông trụ cầu; bê tông lót móng; khối lượng móng và mặt đường và một số nguyên nhân khác, dẫn đến làm tăng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều tồn tại khác trong công tác quản lý chất lượng công trình: Không có biên bản kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng; không có biên bản kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng; không có biên bản kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công so với yêu cầu của hợp đồng xây dựng; không có biên bản lấy mẫu vật liệu bê tông xi măng lót móng M100; bê tông tăng cường cống M250 hạng mục tăng cường cống dưới đường lăn, sân đỗ để thí nghiệm cường độ chịu nén; không có kết quả thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu chất lượng xi măng PCB40…

Nhiều sai sót trong quản lý đầu tư dự án của TCT Cảng hàng không VN - ảnh 1
Trụ sở ACV. Ảnh: Trần Quý

Với những sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thu hồi số tiền trên 153 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng; giảm trừ khi thanh toán, quyết toán số tiền gần 1,2 tỷ đồng; chủ đầu tư kiểm tra, rà soát lại đơn giá và giá trị thanh toán tại một số gói thầu được nêu trong báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra.

Đối với số tiền gần 5,5 tỷ đồng tăng giá gói thầu, theo giải trình của chủ đầu tư, do giá trúng thầu không cao hơn giá gói thầu tính lại, mặt khác, công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng được 2 năm, Thanh tra Bộ Xây dựng thống nhất không phải lập và phê duyệt lại dự toán xây dựng công trình.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ACV tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân để xảy ra các khuyết điểm trên tại D.A được thanh tra; khắc phục các tồn tại và nghiêm túc chấp hành các yêu cầu nêu trong báo cáo và kết luận thanh tra.

Đối với ACV, chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân về những tồn tại theo nội dung thanh tra; rút kinh nghiệm về các sai sót xảy ra tại các D.A được thanh tra để thực hiện tốt hơn cho các D.A tiếp theo; nghiêm túc khắc phục các tồn tại và chấp hành các yêu cầu trong kết luận thanh tra.

Theo Trần Quý
Thanh tra