Nhiều sai phạm tại 26 công trình y tế ở Lâm Đồng

(BĐT) - Kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng 26 công trình trạm y tế do Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thuộc Sở Y tế Lâm Đồng làm chủ đầu tư cho thấy, ở hầu hết các hạng mục công việc đều xảy ra sai phạm.
Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh tra
Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh tra

24/26 công trình thanh tra bị chậm tiến độ

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 22/6/2016 chỉ rõ, có đến 21 trong số 26 công trình trạm y tế trên địa bàn không thực hiện khảo sát địa chất, địa hình trước khi thi công như quy định. Việc lập, kiểm tra và phê duyệt thiết kế - dự toán ban đầu các công trình này cũng thiếu chặt chẽ nên phải điều chỉnh, bổ sung với giá trị xây lắp phát sinh là 3,6 tỷ đồng, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và thời gian hoàn thành công trình theo hợp đồng xây lắp ban đầu đã ký kết.

Cũng qua thanh tra các công trình trạm y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Tỉnh đã phát hiện, tại 24 trong số 26 công trình trạm y tế thanh tra đã xảy ra việc tính sai, tính thừa khối lượng; sai định mức, đơn giá một số hạng mục với tổng giá trị là 1,74 tỷ đồng. Việc này làm tăng chi phí dự toán dẫn đến chủ đầu tư phải đàm phán, ký kết hợp đồng để thanh toán với nhà thầu.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng phát hiện, có tới 24 trong số 26 công trình thanh tra bị chậm tiến độ thi công từ 1 - 14 tháng, không tuân thủ cam kết mà chủ đầu tư và nhà thầu thi công ký kết ban đầu, dẫn đến các bên phải ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hoàn thành công trình.

Nâng khống nhiều hạng mục công việc 

24 trong số 26 công trình trạm y tế bị thanh tra đã xảy ra việc tính sai, tính thừa khối lượng; sai định mức, đơn giá một số hạng mục với tổng giá trị là 1,74 tỷ đồng.
Liên quan đến công tác nghiệm thu, thanh toán tại 26 công trình trạm y tế nêu trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, có nhiều hạng mục được nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng khối lượng thực tế đã thi công, với tổng giá trị là hơn 2,87 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp bị nâng khống là hơn 2,67 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án và tư vấn là 197 triệu đồng. Sau khi giảm trừ khoản thuế giá trị gia tăng, số tiền phải thu nộp ngân sách là hơn 2,61 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng phát hiện, chủ đầu tư Trạm Y tế xã Trà Đờn, huyện Lâm Hà và Trạm Y tế xã Tà Năng, huyện Đức Trọng chưa thu hồi 22,5 triệu đồng theo quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành tại 2 công trình này.

Từ các vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được giao làm chủ đầu tư các công trình trạm y tế tại các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Cát Tiên, Bảo Lộc, Đạ Huoai. Giám đốc các công trình trạm y tế tại các địa phương mắc sai phạm phải thu hồi 2,61 tỷ đồng của các đơn vị liên quan để nộp vào ngân sách.

Thanh tra Tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo chủ đầu tư các công trình, dự án cần thận trọng khi rà soát các đơn vị tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn lập thiết kế, đơn vị thi công… để lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị đủ năng lực nhằm hạn chế sai phạm.

Bích Khánh