Nhiều sai phạm kinh tế bị phát hiện qua thanh tra

(BĐT) - Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), qua thanh tra chuyên ngành, cơ quan thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Số tiền sai phạm 4.193 tỷ đồng đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kiến nghị thu hồi.
3 tháng đầu năm 2017, cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 8.700 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang
3 tháng đầu năm 2017, cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 8.700 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Sai phạm nhiều trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Thông tin từ TTCP cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 1.885 cuộc thanh tra hành chính và hơn 36.000 cuộc thanh tra chuyên ngành. Trong đó, TTCP tiến hành 30 cuộc thanh tra, còn lại là các cuộc thanh tra của các bộ ngành, địa phương.

Qua thanh tra, đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Lực lượng thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 41.000 tỷ đồng và 168 ha đất. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 8.700 tỷ đồng và 80 ha đất. Các cơ quan thanh tra cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 33.000 tỷ đồng và 88 ha đất. Có hơn 26.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành với số tiền gần 7.000 tỷ đồng. 2 cá nhân và 259 tập thể bị kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính.

Về thanh tra hành chính, tổng hợp từ 668 cuộc thanh tra đã có kết luận ghi nhận sai phạm hơn 33.000 tỷ đồng, 168 ha đất và đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước cũng như kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.

Cơ quan thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ việc và 47 đối tượng. Các vụ việc này đều được phát hiện qua thanh tra hành chính.

Đối với thanh tra chuyên ngành, lực lượng này đã phát hiện vi phạm với tổng số tiền là 8.500 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 7.900 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn sai phạm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, các đơn vị thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 2.400 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng, xử phạt hành chính 353 tỷ đồng. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cũng phát hiện và kiến nghị thu hồi số tiền 4.193 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 91.000 tỷ đồng phát hiện vi phạm các quy định nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro... 

Sẽ đánh giá hiệu quả phòng chống tham nhũng

Đối với công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 3 tháng đầu năm 2017, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận hơn 67.000 đơn thư, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Các bộ, ngành đã tiếp nhận hơn 3.200 đơn thư, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 3 tháng đầu năm, ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, để đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo... đều được công bố, công khai. Tuy nhiên, qua kiểm tra 762 đơn vị, phát hiện 8 đơn vị vi phạm các quy định về công khai, minh bạch.

Có 202 cuộc kiểm tra về việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được tiến hành; qua đó phát hiện 22 vụ việc vi phạm, 18 người vi phạm và kiến nghị thu hồi, bồi thường hơn 19 tỷ đồng.

Về hành vi tham nhũng, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 1 vụ việc ở Sóc Trăng liên quan đến 3 đối tượng. Qua thanh tra, đã phát hiện 3 vụ, 4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng ở An Giang, Hà Giang, Sóc Trăng.

Theo TTCP, trong quý I/2017, cơ quan này đang tích cực xây dựng Thông tư về bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh theo kinh nghiệm của Hàn Quốc. Tháng 3 vừa qua, TTCP cũng đã tổ chức công bố chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Trước đó, trong báo cáo công tác năm 2016, TTCP đánh giá tình hình tham nhũng vẫn còn phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và chưa bị đẩy lùi. Công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế dù rằng đã có chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực, các biện pháp phòng ngừa được đẩy mạnh, thường xuyên rà soát điều chỉnh, đánh giá.

Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý với những bản án nghiêm minh đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn hành vi tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản qua thanh tra, điều tra tội phạm có chuyển biến tích cực.

Thúy Nguyễn