Nhiều dự án tại Hòa Bình không mua bảo hiểm công trình

(BĐT) - Những sai phạm liên quan đến công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình vừa được Thanh tra tỉnh này chỉ rõ trong Kết luận thanh tra mới ban hành.

Tại Kết luận thanh tra số 119/KL-TTr ban hành ngày 7/10/2016, Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhận định, việc quản lý nguồn thu tại một số đơn vị dự toán thuộc huyện Lạc Thủy trong giai đoạn 2014 - 2015 chưa đảm bảo. Các đơn vị chưa phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế trong việc kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu để xác định nguồn thu, dẫn đến việc một số đơn vị như Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Y tế, UBND thị trấn Chi Nê chưa thực hiện báo cáo quyết toán tài chính.

“UBND thị trấn Chi Nê chưa báo cáo quyết toán nguồn kinh phí thu - chi quản lý qua ngân sách (nguồn thu - chi ngoài cân đối) thu đóng góp xây dựng nhà văn hóa số tiền 130 triệu đồng. Phòng Y tế thu phí, lệ phí không sử dụng biên lai; nộp tiền thu phí, lệ phí chậm đến cuối tháng 3/2016 mới nộp vào Kho bạc Nhà nước” - Thanh tra tỉnh Hòa Bình chỉ rõ.

Việc xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị tại huyện Lạc Thủy trong các năm 2014 và 2015 cũng bị phát hiện còn chưa chi tiết, chưa đầy đủ khi có tới 14 trong số 22 đơn vị chưa thực hiện việc kiểm kê đánh giá tài sản vào cuối năm theo quy định. Một số phòng, ban còn chi tiếp khách, thuê xe ô tô đi công tác nhiều, chưa thực hiện theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, kiểm tra về nợ công tính đến thời điểm hết tháng 3/2016 tại huyện Lạc Thủy cho thấy, UBND huyện Lạc Thủy còn nợ đọng nguồn xây dựng cơ bản là 15.285 triệu đồng.

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, qua kiểm tra 23 công trình xây dựng tại địa bàn trong giai đoạn 2014 - 2015, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 123 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện, có 8 công trình không thực hiện mua bảo hiểm công trình, 5 công trình mua bảo hiểm công trình nhưng chưa thực hiện thanh toán tiền bảo hiểm theo quy định và 6 công trình khác thi công chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký. Đặc biệt, qua thanh tra còn phát hiện, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng một số công trình chưa chặt chẽ; trong quá trình tổ chức thực hiện còn để xảy ra một số sai phạm trong xây lắp.

Đáng chú ý, tại Công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Thủy, dự toán khối lượng thép cổng bị tính sai với giá trị hơn 168 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình.

Bích Khánh