Nhiều công trình tại Thái Nguyên nghiệm thu tăng khối lượng

(BĐT) - Với cùng một lý do là nghiệm thu sai tăng khối lượng, gần 20 công trình xây dựng trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Sở Xây dựng của tỉnh này “tuýt còi”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ năm 2012 - 2015 của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát hiện, chất lượng công trình từ khâu thiết kế lập dự toán đến công tác thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình, lập HSMT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) một số công trình còn thiếu sót, phải bổ sung điều chỉnh nhiều lần làm tăng tổng mức đầu tư công trình. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thực hiện công trình cũng còn chậm, chưa theo đúng quy định; khối lượng thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán một số công trình chưa đúng với thực tế thi công, không phù hợp với khối lượng thiết kế đã được phê duyệt, với giá trị sai tăng là hơn 850 triệu đồng.

Liên quan đến các xử lý về kinh tế, qua thanh tra cho thấy, số tiền phải giảm trừ quyết toán phần xây lắp các công trình từ năm 2012 đến năm 2015 tại huyện Đại Từ lên tới cả trăm triệu đồng. Cụ thể, Công trình Hồ suối Diễu, xã Khôi Kỳ triển khai năm 2012, do nhà thầu là Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Trường Giang thi công được yêu cầu phải giảm trừ quyết toán do nghiệm thu khối lượng sai tăng với số tiền hơn 99 triệu đồng.

Cũng với lý do nghiệm thu khối lượng sai tăng, trong 2 năm tiếp theo là 2013 và 2014 có tới 4 công trình thi công trên địa bàn huyện Đại Từ đã bị yêu cầu phải giảm trừ quyết toán. Trong đó, Công trình Đường giao thông liên xã Đại Từ - Mỹ Yên - Văn Yên do nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ và Công ty CP Xây lắp Thành An phải thực hiện giảm trừ quyết toán số tiền hơn 115 triệu đồng. 

Đáng chú ý, năm 2015, Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên phát hiện có tới 14 công trình của huyện Đại Từ đã bị nghiệm thu sai khối lượng. Hơn 10 nhà thầu đã bị yêu cầu phải giảm trừ quyết toán do nghiệm thu khối lượng sai tăng số tiền từ 3 triệu đồng đến hơn 90 triệu đồng.

Đặc biệt, qua thanh tra, Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên còn phát hiện, chủ đầu tư – Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ (Ban QLDA) đã nghiệm thu sai khối lượng thi công không đúng với thực tế và thanh toán sai cho Công ty TNHH Xây dựng Hà Trung là nhà thầu thi công Công trình Trụ sở làm việc UBND thị trấn Đại Từ. Số tiền bị yêu cầu thu hồi do nghiệm thu sai khối lượng là hơn 222 triệu đồng.

Trước những vi phạm phát hiện qua thanh tra, Sở Xây dựng Thái Nguyên yêu cầu, Ban QLDA huyện Đại Từ thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý dự án, thường xuyên đôn đốc và giám sát các nhà thầu thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký; nghiêm túc thực hiện nghiệm thu các sản phẩm, các cấu kiện do nhà thầu thi công xây dựng sản xuất hoặc mua từ các cơ sở sản xuất trước khi đưa vào thi công công trình.                

Bích Khánh