Năm 2018: Kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng qua thanh, kiểm tra tài chính

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2018, ngành tài chính đã thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng.
Năm 2018, ngành tài chính thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh, kiểm tra. Ảnh: Internet
Năm 2018, ngành tài chính thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh, kiểm tra. Ảnh: Internet

Số tiền này bao gồm: xử lý về tài chính trên 23,14 nghìn tỷ đồng, riêng kiến nghị thu vào NSNN là 17,94 nghìn tỷ đồng, đã thực hiện thu ngân sách 16,6 nghìn tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính là 6,8 nghìn tỷ đồng, trong đó: kiến nghị thu nộp ngân sách 1,7 nghìn tỷ đồng; giảm trừ dự toán, cấp kinh phí 86 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán, không thanh toán kinh phí 32 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 2,54 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã thực hiện 87,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra gần 597 nghìn hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; qua đó kiến nghị xử lý thu vào NSNN 16,3 nghìn tỷ đồng (đã thực hiện thu 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% số kiến nghị), kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan hải quan đã thực hiện 6,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính gần 3,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN gần 3,29 nghìn tỷ đồng (đã thực hiện thu 2,39 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% số kiến nghị).

Hoàng Oanh