Một khu tái định cư - nhiều nhà thầu sai phạm

(BĐT) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng cầu Vĩnh Thịnh và một số dự án có thu hồi đất trên địa bàn xã Đường Lâm". Theo Kết luận thanh tra, các tổ chức, cá nhân có sai phạm bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả với tổng giá trị tiền phạt là 240 triệu đồng.
Sở Xây dựng Hà Nội thanh tra Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã Sơn Tây từ ngày 4/3 đến 14/4/2016. Ảnh: Nhã Chi
Sở Xây dựng Hà Nội thanh tra Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã Sơn Tây từ ngày 4/3 đến 14/4/2016. Ảnh: Nhã Chi

Cấp nào cũng sai sót

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 04/3 đến ngày 14/4/2016, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại trụ sở Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã Sơn Tây và tại hiện trường thực hiện dự án nêu trên. Dự án do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý vốn đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, vốn xây dựng cơ bản công trình trường học, đường giao thông nông thôn thị xã Sơn Tây (BQL).

Trong vai trò làm tham mưu cho chủ đầu tư, BQL đã có những tham mưu và phê duyệt chưa phù hợp và vi phạm quy định của pháp luật. Đơn cử, tham mưu và phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán và cơ cấu tổng mức đầu tư chưa phù hợp trình tự theo quy định; tham mưu và ban hành các quyết định về việc sử dụng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa phù hợp…

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra các vi phạm của BQL và UBND thị xã Sơn Tây như: Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt; Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán xây dựng công trình chưa phù hợp quy định.

Cùng với đó, BQL chưa thường xuyên thực hiện công tác giám sát, nhắc nhở đối với nhà thầu trong việc tuân thủ biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt; tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện sai phạm của đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán - Phần san nền, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, bồn hoa, bó vỉa. Cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án và đầu tư xây dựng Beta đã thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với bước thiết kế cơ sở đã được phê duyệt; tính toán, xác định khối lượng để đưa vào dự toán không phù hợp bản vẽ thiết kế…

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra sai phạm của các đơn vị như: Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng (tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán công trình); Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Sơn Tây (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình); Liên danh Công ty TNHH Nga Thịnh và Công ty cổ phần Bình Tây (thi công xây dựng công trình)…

Phạt 240 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 1,2 tỷ đồng

Đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, các tổ chức có hành vi vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Tổng số tiền xử phạt lên đến 240 triệu đồng.
Theo Kết luận thanh tra, Liên danh Công ty TNHH Nga Thịnh - Công ty cổ phần Bình Tây (thi công xây dựng công trình) đã để xảy ra vi phạm khi Công ty TNHH Nga Thịnh bố trí nhân lực cho Dự án không đúng với hồ sơ dự thầu. Công ty cổ phần Bình Tây không xuất trình được hồ sơ của Chỉ huy trưởng. Các nhà thầu thuộc Liên danh không xuất trình được bảo hiểm theo quy định; thực hiện chưa đầy đủ quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bình Tây tổ chức thi công không đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; một số khối lượng nghiệm thu thanh toán và khối lượng đề nghị quyết toán không phù hợp với hồ sơ hoàn công.

Đối với phần cấp điện, Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nhiều vi phạm. Cụ thể, Công ty Tư vấn kỹ thuật và Xây dựng Đầu tư Việt Nam (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình) chưa thường xuyên thực hiện công tác giám sát, nhắc nhở đối với nhà thầu trong việc tuân thủ biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt... Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Thịnh (tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán) không xuất trình được văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Bình Minh (thi công xây lắp công trình) thực hiện chưa đầy đủ quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường; một số khối lượng nghiệm thu thanh toán và khối lượng đề nghị quyết toán không phù hợp với hồ sơ hoàn công.

Đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, các tổ chức có hành vi vi phạm (Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án và Đầu tư xây dựng Beta; Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Sơn Tây; Công ty TNHH Nga Thịnh; Công ty cổ phần Bình Tây; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Thịnh) bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Tổng số tiền xử phạt lên đến 240 triệu đồng.

Cùng với đó, Cơ quan thanh tra kiến nghị BQL nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khi lập hồ sơ quyết toán các gói thầu phải giảm trừ giá trị quyết toán. Cụ thể, giảm trừ giá trị theo đơn giá đối với phần công việc do Công ty cổ phần Bình Tây thực hiện là hơn 31 triệu đồng; giảm trừ giá trị do chênh lệch giữa hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán đối với phần công việc do Công ty cổ phần Bình Tây thi công xây dựng là hơn 184 triệu đồng.

Giảm trừ giá trị theo đơn giá đối với phần công việc do Công ty TNHH Nga Thịnh thực hiện là hơn 114 triệu đồng; giảm trừ giá trị do chênh lệch giữa hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán đối với phần công việc do công ty này thi công xây dựng là 1,010 tỷ đồng.

Giảm trừ giá trị do chênh lệch giữa hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán đối với phần công việc do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Bình Minh thi công là 44,5 triệu đồng.

Thu Giang