Kiến nghị xử lý hơn 90.700 tỷ đồng thông qua đấu tranh chống tham nhũng

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2006 - 2015, Thanh tra ngành tài chính đã triển khai 341.403 cuộc thanh tra, kiểm tra. 

Trong đó, kết quả thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về tài chính số tiền trên 90.700 tỷ đồng; đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách quản lý tài chính; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.634 cá nhân có vi phạm.

Cũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng. Trong giai đoạn 2006 - 2015, Bộ Tài chính đã phát hiện 125 vụ việc tham nhũng, số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện là 134 người. Ngành tài chính đã phối hợp với cơ quan điều tra khởi tố 34 vụ việc tham nhũng, truy tố 7 vụ án tham nhũng. Số vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử là 42 vụ với 66 đối tượng bị kết án tham nhũng; số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính là 113 vụ với 121 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật; số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý là 5 vụ với 5 đối tượng.

Trâm Anh

Tin liên quan