Kiểm toán Nhà nước xử lý kỷ luật 53 công chức trong 5 năm

(BĐT) - Trong 5 năm qua (2011 - 2015), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã xử lý kỷ luật 53 công chức, trong đó buộc thôi việc 5 cá nhân, cách chức 4 cá nhân, cảnh cáo 7 cá nhân, khiển trách 32 cá nhân, kéo dài thời hạn nâng lương 5 cá nhân, phê bình 13 công chức và 1 tập thể.
Kiểm toán Nhà nước xử lý kỷ luật 53 công chức trong 5 năm

Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng KTNN cho biết, toàn ngành hiện có 1.954 công chức, viên chức, trong đó, đội ngũ kiểm toán viên là 1.655 người (chiếm 87%).

Trong 5 năm qua, cơ quan này đã tổ chức tuyển dụng được 771 người, trong đó có 39 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài.       

 

Thanh Tú