Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực bán lẻ

(BĐT) - Theo chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp (DN) phân phối có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Phó Thủ tướng chỉ đạo hạn chế tối đa việc cấp phép cho cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán lẻ những mặt hàng Việt Nam không cam kết. Ảnh: Nhã Chi
Phó Thủ tướng chỉ đạo hạn chế tối đa việc cấp phép cho cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán lẻ những mặt hàng Việt Nam không cam kết. Ảnh: Nhã Chi

Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng Chính phủ được đưa ra trong bối cảnh việc kiểm soát quá trình chấp hành pháp luật trong hoạt động của các DN phân phối FDI chưa hiệu quả; Nhà nước cũng chưa có biện pháp hỗ trợ hợp lý để các DN trong nước hoạt động trong lĩnh vực này phát triển, mở rộng hệ thống.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương cần kiểm soát chặt chẽ việc mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ Luật Đầu tư và lộ trình, cam kết quốc tế.

Chỉ đạo trực tiếp từng bộ, ngành, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ sở bán buôn, bán lẻ của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn thuế và thực hiện truy thu thuế theo quy định. Bộ cũng phải chia sẻ kết quả thanh tra, kiểm tra để các bộ, ngành, địa phương làm cơ sở xem xét, cấp phép cho DN FDI thành lập cơ sở bán lẻ mới. Đồng thời, nghiên cứu, xử lý đề nghị của Bộ Công Thương về việc xây dựng quy định cho phép DN trong nước được giãn tiến độ nộp tiền thuê đất trong trường hợp thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương cần kiểm soát chặt chẽ việc mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khái niệm “nhà đầu tư nước ngoài” và “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” quy định tại Luật Đầu tư. Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm quản lý được các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường bán lẻ Việt Nam.

Với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, có giải pháp khuyến khích, hỗ trợ DN phân phối bán lẻ trong nước phát triển; chấn chỉnh các địa phương tuân thủ theo đúng quy định liên quan của pháp luật trong cấp phép, quản lý hoạt động phân phối bán lẻ cho DN FDI, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo hạn chế tối đa việc xem xét, cấp phép cho cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán lẻ những mặt hàng Việt Nam không cam kết. Việc xem xét, cấp phép cần gắn với việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có cam kết hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước.

Thị trường phân phối bán buôn, bán lẻ Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Phân phối, bán lẻ là lĩnh vực nhạy cảm, được mở cửa theo lộ trình và Việt Nam đã giữ được một số biện pháp quản lý, kiểm soát nhất định. Tuy nhiên, thực tế công tác quản lý thị trường phân phối, bán lẻ thời gian qua cho thấy nhận thức của các bộ, ngành, địa phương về việc mở cửa thị trường còn chưa thực sự thống nhất; hoạt động kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các DN phân phối FDI cũng chưa hiệu quả.

Việt Anh