Kiểm điểm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017.
Kiểm điểm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công

Công điện nêu rõ, đến ngày 30/11/2016, các bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân, gửi Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cũng phải nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm, nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao.

Mai Phương