Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng

(BĐT) - Tại Hội nghị Lấy ý kiến cho Dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, cần phải có giải pháp đột phá trong PCTN để kiểm soát vấn nạn này.

Giải pháp đột phá trước mắt theo Phó Thủ tướng là phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng thật sự triệt để, trên tinh thần không có vùng cấm. “Nếu có hành vi vi phạm là phải xử lý. Không để dư luận cho rằng chúng ta làm chưa nghiêm, chưa đến nơi đến chốn trong xử lý tham nhũng và lãng phí” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.                 

Trung Hiếu