Khảo sát kinh nghiệm xây dựng và quản lý đô thị

(BĐT) - Bộ Tư pháp và UBND TP. Hà Nội đang phối hợp tiến hành khảo sát, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, quản lý đô thị tại TP. Đà Nẵng và TP.HCM để phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quản lý đô thị ở Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra với tốc độ nhanh, hình thành hệ thống đô thị khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì đô thị hóa cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết như vấn đề về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đất đai, môi trường; quản lý dân cư; tổ chức chính quyền… Ngoài hệ thống pháp luật áp dụng chung và một số chính sách đặc thù hiện đang áp dụng đối với TP.HCM, Đà Nẵng, thì còn thiếu những giải pháp mang tính lâu dài để giải quyết các vấn đề này.

Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng, quản lý đô thị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.                      

Trần Kiên