Khẩn trương hoàn thiện các quy phạm về điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo đảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế ngành, diễn ra sáng ngày 26/5 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành cần khẩn trương hoàn thiện các quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh, nhanh chóng rà soát lại tất cả các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa phù hợp.

“Các bộ, ngành đã rất quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nhằm hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực phụ trách. Cho đến thời điểm này, việc xây dựng dự thảo các nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, đối với những dự thảo điều kiện kinh doanh đã được thẩm định, vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tập trung thẩm định, chú ý đến những vấn đề về nội dung, phạm vi điều chỉnh, không gộp tất cả vào Nghị định, bởi thực tiễn sẽ đặt ra những yêu cầu phải sửa đổi, điều chỉnh.

Nguyễn Thủy

Tin liên quan