Hướng dẫn phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp

(BĐT) - Ngày 21/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội thảo công bố Bộ công cụ hướng dẫn các bước đi thực tế phòng ngừa tham nhũng  trong DN.

Theo VCCI, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Xây dựng năng lực cho các DN nhỏ và vừa phòng chống tham nhũng do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tài trợ.

Bộ công cụ hướng dẫn các bước đi thực tế phòng ngừa tham nhũng trong DN đưa ra các hướng dẫn cụ thể mà các DN có thể áp dụng, thực hành để phòng ngừa tham nhũng dưới mọi hình thức, giúp quản trị rủi ro tốt hơn trong giao dịch kinh doanh. Bộ công cụ này được biên soạn lại dựa trên kinh nghiệm quốc tế của Nhóm nước G20 nhằm phù hợp với bối cảnh trong nước hiện nay.

Thanh Tú