Hợp đồng tư vấn Đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên: Sẽ sớm chấm dứt

(BĐT) - Bộ GTVT vừa yêu cầu Ban QLDA đường sắt tiếp tục triển khai đàm phán với tư vấn JKT Nhật Bản để chấm dứt hợp đồng HURC1-001 tại Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 (còn gọi là dự án đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên) trước tháng 11/2016. 
Dự án Đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên là dự án nhiều tai tiếng khi để xảy ra vụ hối lộ của nhà thầu Nhật Bản
Dự án Đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên là dự án nhiều tai tiếng khi để xảy ra vụ hối lộ của nhà thầu Nhật Bản

Đây là dự án “nhiều tai tiếng” mà báo chí Nhật Bản, Việt Nam đã đưa tin về vụ án hối lộ của nhà thầu Nhật tại dự án này.

Theo Bộ GTVT, lý do chấm dứt hợp đồng với tư vấn JKT là dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất phân kỳ lại việc đầu tư để đảm bảo khả thi và hiệu quả đầu tư, đồng thời Chính phủ Nhật Bản đã nối lại tài trợ cho Dự án, UBND thành phố Hà Nội cũng đã xác định đây là dự án trọng điểm trong giai đoạn 2016 - 2020. Do vậy, cần phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm những tồn tại của hợp đồng HURC1-001 với tư vấn JKT…

Bộ GTVT cho biết, thời gian qua, Ban QLDA đường sắt đã tích cực đàm phán với tư vấn JKT để đánh giá sản phẩm và thực hiện các thủ tục để chấm dứt hợp đồng với tư vấn này, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung chưa thống nhất được giữa 2 bên.

Bộ GTVT cũng đã thống nhất thành lập Tổ công tác để rà soát các nội dung liên quan đến hợp đồng HURC1-001 (bao gồm việc khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật; hỗ trợ đấu thầu, giám sát công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, môi trường tự nhiên xã hội; hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý vận hành) để đàm phán chấm dứt hợp đồng với Tư vấn. Nguyên tắc đánh giá kết quả thực hiện của tư vấn JKT là trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng đã ký, tiến độ thực hiện, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Do đặc thù sản phẩm của công tác tư vấn thiết kế nên cần đánh giá đầy đủ các sản phẩm hoàn thiện và sản phẩm chưa hoàn thiện gắn liền với việc huy động nhân sự và tiến độ thực hiện của tư vấn JKT. Việc đánh giá cần xem xét làm rõ trách nhiệm của các bên về thay đổi, phát sinh công việc trong quá trình thực hiện hợp đồng.                

Bích Thảo