Hơn 1,5 triệu lượt xe vi phạm tốc độ trong 10 tháng

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) cho biết, trong tháng 10/2016, cả nước có tổng số 52.782 lượt xe vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,033 lần/1.000 km, giảm 0,34 lần/1.000 km so với tháng 10/2015.
Hơn 1,5 triệu lượt xe vi phạm tốc độ trong 10 tháng Ảnh: Tường Lâm
Hơn 1,5 triệu lượt xe vi phạm tốc độ trong 10 tháng Ảnh: Tường Lâm

Luỹ kế đến hết tháng 10/2016, trên cả nước có tổng số 1.541.717 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,115 lần/1.000 km, giảm 4,88 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2015.

Về tình hình truyền dữ liệu, kết quả thống kê tháng 10/2016 cho thấy bình quân có 70,88% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của TCĐB.

TCĐB cũng cho biết, tháng 10/2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.193 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.160 xe; từ chối cấp phù hiệu là 33 xe). Trong 10 tháng đầu năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 8.311 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 7.083 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.218 xe) và thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

 

 

 

Phan Ngọc