Hoàn thành cắt giảm 50% danh mục hàng hóa thông quan trước ngày 30/7

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ quản lý chuyên ngành và có điều kiện kinh doanh ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước, hoàn thành trước 30/7/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, cắt giảm và đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; chỉ thực hiện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao, gây mất an toàn, nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, an ninh quốc gia, hoàn thành trước 30/7/2018.

Khi ban hành các văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng lưu ý, các Bộ quản lý chuyên ngành và có điều kiện kinh doanh phải đưa ra đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp không ban hành được tiêu chuẩn, quy chuẩn thì phải công bố chỉ tiêu, cách thức và phương pháp kiểm tra, hoàn thành trước 31/12/2018.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm tên hàng và mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu (HS) phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 và gắn mã HS đối với danh mục hàng hóa đã ban hành nhưng chưa kèm mã HS, hoàn thành trước 30/7/2018.

Thanh Tú